Co je to dvojplamen?

Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Varovné signály, že se nejedná o dvojplamen

Eidheann (») | 5. 9. 2017 | přečteno: 4589× | komentáře: 0
bb66dc880a310c01b33ff4b97a4fe42a.jpgNení všechno zlato, co se třpytí... číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Dvojplameny - o co tu vlastně jde?

Eidheann (») | 28. 8. 2017 | přečteno: 2465× | komentáře: 0
1sgnttwpzjv41zrhg7od2ip7vfrxhytw6rjwaolihzebuv5qknszeffq2szj9mu4xglxrmg.jpgMnoho lidí si pod pojmem dvojplameny představuje něco úžasného, až nadpozemského, unášející láskyplný vztah, intimní sdílení, milostné splynutí, šíření lásky a světla kolem sebe. Tyto vztahy jsou ale ve skutečnosti od takovéhoto jednostranného pojetí dosti vzdálené, jejich pravý význam a mysl je mnohem prozaičtější. Nejedná se o žádná bájná a vysněná spojení, jejich existence a žití v tomto hmotném světě je naprosto reálná. Důkazem jsou oni sami, jejich životy a úděly, kterými tu procházejí. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Dvojplameny a naprosté opuštění iluzí

Eidheann (») | 14. 8. 2017 | přečteno: 2635× | komentáře: 0
vpayudqekz-gko-ngo1ldnalupjcuk35kctlazidm-zd1zml-gtwzi0an8q5dmpwdbhp4ui.jpgPo setkání dvojplamenů a rozpoznání na úrovni duše, kdy zpravidla zažívají velmi intenzivní sblížení, dochází postupně k návratu do původních životních a partnerských vzorců, převzatých z dřívějších vztahů či okolí, rodiny nebo společnosti. To však přináší rozpory, jež i přes oboustrannou snahu nakonec vedou k nevyhnutelné odluce. Vztah na těchto starých principech nemůže úspěšně pracovat. Vnitřní pouto oba přitahuje k sobě, avšak neshoda v praktických stránkách života jim nedovolí trvale spočívat vedle sebe v harmonii. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Pro dvojpaprsky na cestě k sobě

Eidheann (») | 14. 2. 2017 | přečteno: 5016× | komentáře: 12, poslední: 4. 9. 2017
2017/4c61337e05-98915175-o2.jpgUž dlouho jsem neměla vyloženě "nutkání" něco napsat, ale ke konci roku mě nějak popadlo. Dlouho jsem přemýšlela nad titulkem... jak do pár slov shrnout těžkosti, které potkávají některé osoby na jejich (duchovní) cestě? Jak, když oni sami tomu někdy nerozumí? Pokud nevíte, co jsou dvojpaprsky, doporučuji vám přečíst únorový speciál zaměřený na toto téma. Dozvíte se tam vše potřebné :-) číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

O duši, karmě a dvojplamenech

Eidheann (») | 6. 2. 2017 | přečteno: 6358× | komentáře: 2, poslední: 10. 2. 2017
2017/552090-4077125960146-1710180637-n1-300x225.jpgProtože se někteří ptáte, jak se dá rozpoznat karmický partner od dvojplamene, pokusila jsem se to v následujících řádcích trochu důkladněji rozebrat. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Vztah Dvouplamenů

Eidheann (») | 26. 1. 2017 | přečteno: 3492× | komentáře: 0
53102258529b22e6cceb429934dfa3d0.jpgVztah Dvou Plamenů číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Modlitba dvojplamenů a energetická aktivace

Eidheann (») | 24. 1. 2017 | přečteno: 2807× | komentáře: 0
0e641102e4182a5a443f05b641dbf061.jpgBýt na Cestě Duchovního Dvojčete je hluboký závazek k osobnímu duševnímu růstu. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Cesta k dvojplameni vede přes vlastní přeměnu

Eidheann (») | 22. 1. 2017 | přečteno: 1735× | komentáře: 2, poslední: 22. 1. 2017
sdc14159-1-1.jpgHlavním smyslem a posláním dvojplamenných párů není žít spolu partnerský život, věnovat se s láskou jeden druhému a sdílet společné štěstí. Předním smyslem a posláním je společně tvořit ve prospěch celého společenství. Propojit energie dvou celistvých, vzájemně sladěných celků a vytvářet společné dílo. Pro maximální účinnost je nezbytné, aby celky byly opravdu harmonické, stejného vnímání, smýšlení i projevování. Proto musí dříve, než spočinou vedle sebe ve společném konání, oba dokončit cestu své přeměny. Dokud tak neučiní, není jim umožněno se k sobě trvale přiblížit. Jsou mezi ně stále kladeny překážky a úkoly nutící je hledat nové cesty a nové způsoby, rozvíjet a měnit sami sebe.  Vzájemná touha, vnitřní propojení a sounáležitost je nenechá ustrnout, stále je pobízí pokračovat dál a pracovat na své transformaci, procesu smrti a znovuzrození. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

DUŠEVNÍ DVOJČATA - dvojplamen Lásky

Eidheann (») | 13. 1. 2017 | přečteno: 1637× | komentáře: 0
dvojpl.jpgJe možné najít svého duchovního partnera – a kdo to vlastně je? – Jedná se o dvě části Vědomí, které dohromady tvoří Jednotu. Láska mezi duševními dvojčaty neznamená vytvořit společný celek, ale něco NOVÉHO. Dva se nemají stát jedním, ale TŘETÍM. Ukázka z nového POSELSTVÍ JESHUY. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Role ženské podstaty v léčení mužského elementu páru dvojplamenů

Eidheann (») | 5. 1. 2017 | přečteno: 1817× | komentáře: 0
sdc14056.jpgRole ženské podstaty v léčení mužského elementu páru dvojplamenů je zásadní a neopomenutelná a to především ve fázi harmonizace, kdy jsou oba partneři v intenzivním kontaktu a vzájemně se k sobě dolaďují. Bez uzdravené ženské složky není možné uzdravit mužský protějšek a tedy ani uzdravit a vyvážit dvojplamenný pár jako celek. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

O polaritě dvojplamenů

Eidheann (») | 2. 2. 2016 | přečteno: 6100× | komentáře: 17, poslední: 10. 11. 2017
twin-flame-healing-1.jpgNedávno se jedna z vás ptala, v jakém věku potkáváme svůj dvojplamen a zda to bývá cizinec, nebo někdo z blízkého okolí. Ráda bych toto téma trošku více rozvedla, protože krátká odpověď tak úplně nevystihuje celou pravdu. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Dvojplameny - iluze vlastní dokonalosti a nedokonalosti partnera

Eidheann (») | 28. 1. 2016 | přečteno: 2541× | komentáře: 3, poslední: 29. 1. 2016
ed27f5002ea92cdf598fdcca71feee31.jpgMnozí, a to nejen v dvojplamenných párech, směřují svoji pozornost vně sebe. Posuzují a hodnotí chování ostatních, snaží se pro ně najít řešení, dávat jim rady a pomáhat. Vměšují se do záležitostí, které jim nepřísluší, místo toho, aby se starali sami o sebe a řešili svoje vlastní úkoly. Vidí pravdu a dokonalost jen sami v sobě a z pohledu jejich postavení se jim ostatní jeví jako chybující a nedokonalí. Je to však pouhá iluze závisející na úhlu pohledu. Ze zorného pole osoby, dle nich chybující a nedokonalé, se právě oni mohou jevit jako naprosto omylní. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Dvojplameny – dorovnávání a následná harmonizace

Eidheann (») | 25. 1. 2016 | přečteno: 4576× | komentáře: 10, poslední: 6. 9. 2016
30bcca832449db4560006166a29a9277.jpgFáze dorovnávání dvojplamenných párů nastává ve chvíli, kdy oba z páru již prošli základní transformací. Došlo k jejich přeměně životních hodnot, vnímání a pohledu na život a na svět a také již byly vyřešeny a dorovnány jejich karmické dluhy a závazky. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Rady pro ženské dvojplameny aneb jak se z toho nezbláznit

Eidheann (») | 14. 10. 2015 | přečteno: 7303× | komentáře: 33, poslední: 29. 7. 2018
1234133-567144566667158-880777378-n.jpgHned v úvodu považuji za nutné uvést, že „ženskými dvojplameny“ jsou myšleny dvojplameny s převažující ženskou složkou, kterými ovšem nemusí být vždy ženy. Jsou i případy mužů s převažující ženskou složkou a je třeba brát v úvahu i možnost, že v rámci páru dvojplamenů mohou mít oba dva shodné fyzické pohlaví. číst dál
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online

Dvojplameny a mystérium úplnosti

Eidheann (») | 10. 10. 2015 | přečteno: 4192× | komentáře: 0
zmyselzivota.jpgČím dál více se setkávají muži a ženy, které k sobě přitahuje neuvěřitelná síla, ale současně jsou mezi ně kladeny velké překážky, které je nutí od základů přetvořit sebe samé. Mnozí jsou z toho velmi zmateni, nechápou, co se to s nimi děje, provází je velké emoční výkyvy a bolesti, ale pokusy o únik jsou neúspěšné. číst dál