Vztah Dvouplamenů

Napsal Eidheann (») ve čtvrtek 26. 1. 2017 v kategorii Co je to dvojplamen?, přečteno: 3493×
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online53102258529b22e6cceb429934dfa3d0.jpg

Vztah Dvou Plamenů

O konceptu Dvouplamenů toho bylo již mnoho napsáno, mnoha názory a s hlubokou důvěrou ve stávající proudění. V současné době, kdy se realita více a více projevuje, se zájem o téma Dvouplamenů zvyšuje. Po celém světě se muži a ženy ocitají v situacích, kdy potkávají své Dvouplameny. Od té chvíli již nic není stejné. Co to však je onen Dvouplamen?

Říká se, že Dvouplameny se také nazývají Dvojduše a jsou doslova druhou polovinou naší duše. Každý z Dvouplamenů je „celou“ duší sám o sobě, v největší možné míře, jak jen lze popsat část celého jako odlišně, přesto však „celé“. Nicméně dohromady vytvářejí obě tyto duše něco víc.

Někteří věří, že každý z nás má pouze jednu doplňující polovinu, tedy Dvouplamen, od kterého jsme se rozhodli oddělit a jít naši samostatnou cestu. Žít mnoho inkarnací, prožívat celé spektrum zkušeností jako člověk a tím se stále přibližovat blíže k projevu větší lásky na cestě k rozpomenutí se kdo skutečně jsme.

Říká se, že přijde čas, kdy síla tvoření, poháněná impulsy Života, k vyjadřování stále větší krásy a lásky, vytvoří nádherné setkání Dvouplamenů pro jejich znovuspojení. Toto znovuspojení je příslibem něčeho úžasného, něčeho vynořujícího se ze síly vášně představujícího potenciál vztahu Plamenů. Obnovené spojení Jedné Duše na lidské úrovni, má za následek uvědomění, rovnováhu a zapojení našich mužských a ženských složek, zesílení individuality a následování osobitosti a kolektivního vědomí. Také se říká, že Dvouplameny se setkávají v jejich posledním životě na Planetě, aby mohli vzlétnout společně.

Některé vlastnosti Znovushledání mají mnoho společného. Počáteční setkání je naprosto neočekávané a nepředpokládané, a v mnoha případech i nechtěné. Oba Plameny možná už mají pevný, vážný vztah, mnoho z nich má rodiny a plně vytvořená životní zázemí. 
Oba Plameny se vyvíjí zcela nezávisle na sobě až do bodu, kdy je každý sám za sebe relativně šťastný a poměrně jistý si svým úkolem a posláním. Běžně má toto spojení tendenci být mezi relativně vyvinutými dušemi. Nicméně, setkají-li se a poznají-li jeden druhého, začne proces, který může zpochybnit a narušit jejich životy takovým způsobem, jež si ani jeden z nich neuměl představit.

Tradičně, když k setkání Dvouplamenů došlo v domorodých kulturách, podpořili kmeny, osady nebo komunity obě rodiny, aby Dvouplamen mohl projevit svůj potenciál, neboť se věřilo, že se jedná o něco, z čeho budou mít přínos a pozvednutí vědomí všichni. Bohužel dnešní společnost velmi často nemá takto vysokou úroveň povědomí a soucítění, a posun ke sdílení společného osudu Dvouplamenů je vnímán jako principálně „špatný“ a destruktivní.

Je však nutné mít na paměti, že nejvyšší podstatou Dvouplamenů je poznávání a projevování Lásky způsobem, který inspiruje a vede ostatní k tomu stejnému. Tato zkušenost nabízí Plamenům velkou příležitost přiblížit se k Lásce, která nezná svázanost nebo limity a jasně ji projevit; Lásku, jež na svých křídlech může nést kohokoliv, kdo cítí její energii v hlubších smyslech Sebe-Lásky a v touze dát se ve službu Životu. Lásku, která zahrnuje generace společných osudů, větších než by kterýkoliv z Plamenů dokázal uskutečnit sám o sobě.

Nejtěžší částí procesu může být touha začlenit vztah Dvouplamenů do již existujících struktur. Velmi často je to nemožné. Nastává chvíle, kdy jeden nebo oba Plameny mají pocit, že je toho příliš a zhroutí se, nebo se vrátí zpět do svých původních životů. V jiných případech oba Plameny statečně bojují a ve velké důvěře a fantazii vytvářejí život, který uznává pravdu o tom, kým jsou pro svoji doplňující polovinu – Dvouplamen – a jejich reálné existující vazby k jejich rodinám a společenstvím. Konec konců tento vztah je zrozen z Lásky a je jejím povýšením. A jako mnoho jiného v prožitku člověka toho co JE, nebo co by mělo být, je nejlepším zrcadelním úrovně vzdoru (individuálního i kolektivního), úroveň zažitých a projevených obtíží stejně jako bolesti.

Ještě donedávna se věřilo, že setkání párů Plamenů je ojedinělou záležitostí na Planetě. Nicméně, zdá se, že tento fenomén zažívá stále více lidí, což může být výsledkem zřetelného zrychlování duchovního uvědomění a všeobecného povědomí v tomto významném čase planetárního vývoje. Vypadá to, že lidé jsou stále více nachystáni na tuto možnost a připravují se, na úrovni duše, tuto příležitost projevit.

Je třeba porozumět, že navzdory tomu jak se vztah může jevit ostatním, jedná se především o duchovní službu Velkému Vývoji. To je hlavní důvod, proč se Plameny nacházejí a znovu spojují jeden s druhým, neboť tento vztah vytváří obrovské množství kreativní energie využívané nejen pro jejich vlastní vývoj, ale pro dobro všech. Dirigentem je v tomto případě Vesmír, který realizuje svůj duchovní potenciál právě prostřednictvím spojení Dvouplamenů. Je to rychlá a zároveň velmi účinná esence v práci pro zvyšující se projev vědomí na planetě.

Na lidské úrovni, kde mají sklon být projevovány strach, zmatek a odpor, je někdy obtížné poznat, zda jsme se setkali s vlastním Dvouplamenem, nebo zda intenzita atraktivity, kterou zažíváme, je ve skutečnosti kvůli nějakému projevení karmické zápletky. Neexistují lakmusové papírky, které bychom nosili s sebou, abychom zjistili pravdu. Přichází to z nejniternějších pocitů, přitažlivosti duše a duchovní úrovně. Není to něco, co může být smysluplně sdíleno nebo popsáno ostatním lidem. Připomíná to posvátná tajemství, která existují mezi samotnými Dvouplameny.

I v případě, že jste si naprosto jistí, že jste potkali váš Dvouplamen, nemá to vlastně žádnou hodnotu. Neexistuje totiž absolutně žádná jistota, že jeden nebo oba dva Plameny budou schopni čelit, či reálně přežít tu nesmírnou intenzitu vztahu. Tato intenzita je projevena především na úrovni duše, ale zasáhne a ovlivní všechny aspekty našeho bytí. V těchto případech může být setkání urychlujícím činitelem k vědomé akceleraci duchovního vývoje pro oba Plameny, což jim dále přibližuje možnost být schopni žít spolu na praktické úrovni bytí. Ve své podstatě, schopnost zůstat společně a ukazovat vzájemné a nedílné souvislosti společného života, včetně milujícího povýšení podílejících se rodin, záleží na síle, úrovni vědomí duše a celkovém odevzdání se, ale také na službě Lásce.

Hlavním elementem vztahu Dvouplamenů je ten, že váš Plamen vás zná lépe, než jakákoliv jiná bytost ve Vesmíru, a to i tehdy, kdy nesdílíte mnoho nebo dokonce vůbec žádné chvíle v „opravdovém“ společném životě. Toto poznání je mimo hranice našich zkušeností, osobnosti nebo navyklých programů chování a poskytuje podněty pro změny, které jsou rychlé a zběsilé. Cokoliv, co potřebuje uzdravit je uzdraveno; cokoliv, co potřebuje odejít, odchází. Pokud se tak neděje, pak jsou si toho Plameny vědomi a společně se rychle vydají směrem k řešení.

Mnoho znovuspojení Plamenů možná ani nebude mít společný jazyk, protože přicházejí z velmi rozdílných zemí, kultur a prostředí. Přesto je zde hluboká podoba, či rezonance naprosto nezaměnitelná ve svém vyjadřování i prezentaci. Plameny mají své vlastní spojení s Duší, avšak toto spojení se jeví jako vyladěná a povýšená komunikace. Plameny velmi rychle navazují a uplatňují telepatické spojení, které je velice hluboké a často i formou humorných projevů. Podíváte-li se na váš plamen, obejmete-li ho, políbíte, jste s ním . . . máte intenzivní pocit, že jste se vrátili DOMŮ. Společně strávený čas je pro vás jako být v oáze uprostřed pouště, nebo vidět Slunce po roce temnoty. A všechny vztahy do bodu setkání slouží k přípravě Plamenů pro tento okamžik.

Láska Dvouplamenů není automaticky projevem romantické lásky, i když jsou i romantické momenty. Není to pouze silná fyzická sexuální přitažlivost, i když to je velmi často základní komponent. Lze říci, že potkáte-li svůj Plamen, začnete zažívat masivní vnitřní otřesy. Duchovní revoluci, která iniciuje větší porozumění vám samým stejně jako významu Božské Jednoty. Je to příležitost zažít a vyjádřit bezpodmínečnou Lásku. Je to největší dar, který tento vztah nabízí.

Na lidské úrovni, je pak Dvouplamen vytvářen srdeční aktivitou a nepřetržitým duchovním, citovým, mentálním a fyzickým testováním. Obě strany nepřetržitě nabízí jedna druhé příležitost pro odpoutání se od starých vzorců a programů, jež jsou limity pro lásku a znemožňují posun k větší lásce ve všech jejích aspektech života. Je zde jen velmi málo nebo žádná manipulace, neboť v takto úzkém propojení ten druhý vše cítí a okamžitě to znemožní. Váš plamen vás vyzývá k pohledu do křišťálově čistého zrcadla krásy a pravdy. Umožňuje vám uvidět se takový, jací doopravdy jste, a ve stejnou chvíli drží tento obraz před vámi bez podmínek, pochybností či studu.

Vztah Dvouplamenů je jen málokdy „jednoduchý“. Pokračuje v probouzení rozpaků, matení, evokaci strachu a pochybností a rozrůstá se jako virus (což neznamená automaticky špatnou věc . . .), infikuje a zasahuje všechny ostatní v dosahu oběžné dráhy tohoto Dvojkového (Dvouplamen) Hvězdného systému. Zasáhne každého na všech úrovních. Bude tlačit Plameny ke spojení jejich mužství a ženství a posunovat je směrem k větší sebe lásce. Je to první schod k opravdové nepodmínečné Lásce. Potenciál Dvouplamenů nabízí možnosti Lásky, která je mimo čas a prostor. Zde skutečně není volba. Je to krásná pravda. Je to kombinace Pravdy a Krásy vyjádřená Láskou.

Závěrem se nabízí slovo jemného upozornění. S přibývajícím počtem lidí, kteří mají vědomí o konceptu Dvouplamenů, narůstá pochopitelně i jejich touha takové spojení zažít. To se pak velmi snadno a rychle může stát posedlostí, která vytvoří obrovskou disbalanci v našich životech, stejně jako v životech našich přátel a rodin. V každém koho potkáme, začneme hledat Dvouplamen, soudit a posuzovat každé setkáni s touto výjimečnou touhou nebo snem. V konečném efektu tak nejen můžeme limitovat naše učení, které je nám dáno, a měli bychom jej projít skrze prožívání vztahů, ale také nás to může oddálit daleko od zkušenosti, kterou hledáme.

Musíme se vzdát myšlenek jako je „Plánování“ a cítit vděčnost za to základní, za hluboký dar možnosti žít v těchto velmi hojných časech. Protože co na tom záleží, že cítíme a jsme naprosto přesvědčeni, že jsme potkali svůj Dvouplamen? O čem to vypovídá a co se změní z pohledu člověka? Vztah Dvouplamenů bez ohledu na jeho „název“ či obchodní balení bude stále poskytovat dostatečnou příležitost k růstu a vývoji, stejně jako k vyjádření více lásky.
Nezapomínejte, že vše je o zažívání a vytváření více Lásky.

Nemá žádnou cenu, že ani v těch nejvíce životem pulzujících zahradách se rostlina nebo květina neotevírají ve stejnou chvíli. Pokud by se tak dělo, pak by zde nebyl vývoj, možnost zažít změnu, ani příležitosti uvědomovat si krásu každého momentu. Zjednodušeně řečeno, ne každý je předurčený potkat svůj Dvouplamen v tomto životě, a ani by to, z pohledu celkového vývoje vědomí na planetě, nebylo prospěšné.

V závěru lze říci, že vztah Dvouplamenů může být viděn jako most k většímu porozumění a zapojení Lásky do našich životů. Tuto kvalitu přináší oba Plameny světlem ve svých srdcích proudící k vyššímu stavu bytí a vědomí. Otevírá se jim možnost sloužit něčemu mnohem většímu, než byly dosavadní pocity. Jsou obdarováni a požehnáni posláním, které zasáhne všechen život na planetární úrovni i mimo ni. Tito jednotlivci nejsou, v rámci párování Dvouplamenů, tak důležití. Důležitá je kombinace jejich síly a kapacity milovat. Ta otevírá dveře k objevení Lásky pro všechny.

Tak buďte otevření. Hledejte každou příležitost cítit a ukázat větší smysl sebe lásky. Buďte připraveni bez očekávání. Bez ohledu zda potkáte svůj Plamen, jděte k větší Lásce a Kráse ve vašem životě.

Radost,

Díky,

Lásku,

Michael Rice

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
  [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel nula a osm