Telepatie

Napsal Eidheann (») v pondělí 28. 4. 2014 v kategorii Jevy související s dvojplameny, přečteno: 4583×
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a onlinetelepathy500a.jpg

V zásadě existují dvě formy komunikace – verbální, pomocí slov a řečí a telepatickou – neverbální.

Telepatické zprávy přijímáme na úrovni emocí, nebo na úrovni mentální mysli.Linky telepatických zpráv k vám proudí nejen od lidí, které znáte, ale i od těch, které teprve poznáte nebo které jste znávali kdysi.

Nejsilněji přijímáte vysílání těch, které milujete a jimž jste otevřeli své srdce.Od těch méně blízkých je to spíše jemný šepot. Je důležité naučit se zesilovat a zeslabovat, upravovat frekvenci příjmu a uvědomit si, jak zprávy přijímáte, zda emocionálně či mentálně. Kvalita vašich telepatických spojení totiž rozhoduje o tom, zda jsou vaše spojení pozitivní, nebo jestli vám budou překážet.

Většina z vás přijímá neverbální zprávy v emocionální rovině, emoce jiných lidí. Daleko lepší je přijímat okolní zprávy vašimi centry, protože když získáte informaci v podobě něčí emoce, kterou jste zachytili, máte tendenci považovat ji za svou vlastní. Tímto způsobem se mnozí ztrácíte a přestáváte jasně rozlišovat., kdo jste.

Představte si, že sedíte ve svém bytě a sousedi nad vámi si zrovna pouštějí nahlas hudbu,sousedi vedle vás zase televizi,vy sami máte zapnuté rádio, a z vedlejšího pokoje je slyšet jiná hudba a do toho všeho se mísí ostatní zvuky a hlasy z okolních bytů. Jak těžce budete asi v kontaktu se sebou, se svou vlastní energií. Podobně mnozí prožíváte celý svůj den.

Abyste si uvědomili svou energii, soustřeďte se na sebe ráno, hned po probuzení. Ráno ještě nejste napojeni na telepatické vysílání těch, s nimiž se setkáte a jste si nejvíce vědomi své energie. Jak se cítím??

Celý den se můžete vracet k tomuto bodu, ve kterém si uvědomujete svůj stav.

Zajímá-li vás, jak o vás lidé smýšlejí, podívejte se, jak se cítíte, když na ně pomyslíte vy. Musíte si však být vědomi, jak jste se cítili ráno.Vezmete-li je do vědomí a najednou zesmutníte, máte pocit odmítání nebo tlaku , porovnejte své vjemy se svým prožíváním, než jste na ně začali myslet. Pak budete na pocitové úrovni vědět, jak na vás lidé reagují.

Lidé jsou si neverbální komunikace vědomi. Bojujete-li s nimi telepaticky, říkáte-li  jim v duchu:“já nechci abys se mnou takhle zacházel a už toho mám dost, tohle neudělám,“ jsou si tohoto vašeho vysílání někde v sobě vědomi, takže budete ve vašem vztahu prožívat možná ještě větší potíže. Vnímají vaši zprávu jako pocit, který z vás mají. Záleží na jejich schopnosti přijímat telepatické zprávy. Přijmou-li je jako emoci, budou s ní pracovat na této úrovni.Vaše zpráva jim bude nepříjemná  a když se na vás naladí, budou mít nejspíš chuť se odtáhnout.

Když myslíte na lidi, ale oni vás nechtějí vzít do vědomí, mají vždycky možnost se odladit se od vašich myšlenek, které o nich máte. Pokud nechcete, aby se od vás lidé odvraceli, posílejte jim myšlenky láskyplného přijetí.

To mezi vámi vždy otevře dveře.

Co když se vám neustále vrací na mysl určité lidi – myslí také oni na vás??

Máte schopnost to zjistit. Když při pomyšlení na ně ucítíte odpor či nespokojenost z jejich strany, pak na vás nemyslí a vaše myšlenky vnímají jako vpád do jejich prostoru. A naopak, cítíte-li při myšlence na ně potěšení, máte příjemný pocit v srdci a snadno si je představujete a přemýšlíte o nich, pak vás srdečně zvou, abyste se s nimi spojili na telepatické úrovni..

Máte schopnost poznat, co si myslí druzí.

Prvním krokem je navodit si vyrovnaný, uvolněný pocit. Energii není možné vnímat zcela jasně, máte-li silné emoce.Co nejvíce ztište svou mysl.Můžete si představit jaké to je být v kůži tohoto člověka a podívat se na sebe jeho očima. Pocit v pozadí, který máte při myšlence na něj je téměř vždy ten pocit, který o vás má. Pokud vám nedá spát, co si o vás myslí, je nejvýše pravděpodobné,že je trápí stejná otázka. Pocitu v pozadí se můžete naučit důvěřovat, i když konkrétní podoba této otázky bude třeba jiná.

Uvědomte si, že lidé opravdu vnímají  vaše telepatické zprávy, zejména v blízkých vztazích. Když vyšlete jasné rozhodnutí, druzí je okamžitě zachytí. Pozvánku lidí k telepatickému spojení vždycky jasně ucítíte. Bude pro vás snadné mentálně se na ně napojit.Budete vnímat jejich existenci bez pocitu tíže v srdci.lehce si budete představovat co dělají, aniž byste pocítili smutek, sklíčenost nebo odmítání.Vysíláním emocionálních zpráv ovlivňujete ostatní. vaše vysílání zachycují všichni, kdo vás milují a komu na vás záleží. Lidstvo se stále více otevírá telepatickému propojení.

naučíte-li se řídit vysílání a přijímání telepatických zpráv, nebudou vás už ovládat.  Po chvíli procvičování si zvyknete všímat si svých emocionálních stavů a myšlenek častěji. V průběhu jakékoli schůzky si alespoň jednou všimněte, jak se cítíte. naučte se to sledovat. Když do sebe telepaticky přijmete emocionální energii druhých, budete ji téměř vždycky vnímat jako svou vlastní.Budete-li vědět, jak se cítíte vy,můžete se naučit rozpoznat,kdy vás ovlivňují druzí.To se naučíte jedině procvičováním..Bude vám jasnější, jak zachycujete energie druhých-emocionálně i mentálně.

Většina z vás prošla dětstvím, aniž byste věděli,kdo jste, aniž byste cítili sebe sama. Byli jste telepaticky tolik otevření přáním, potřebám a požadavkům druhých, že jste je považovali za svá vlastní.Výsledkem je, že mnozí si nejste jisti svou identitou. Všichni, kdo si přejete léčit, radit nebo pomáhat druhým, jste velmi telepatičtí.

Někteří z vás měli pocit, jako byste  se odlišovali od ostatních. jako dítě jste mohli cítit, že nezapadáte mezi ostatní. Jiní jste zase využili svou senzitivitu k tomu, abyste se dobře zorientovali a dokázali vždycky získat , co jste chtěli. Zachytili jste bezpočet požadavků, od nejrůznějších lidí a většina z vás se snažila je plně naplňovat. Někteří jste naopak rebelovali a dělali pravý opak.mnozí z vás jste používali zlobu jako ochranu proti snaze lidí vás ovládat, kterou jste telepaticky vnímali.

Mnozí máte možná větší zkušenosti s telepatií než byste si přáli.

telepatie může být problém, není li pochopena a dar a zodpovědnost, pokud ji rozumíme.

Jste-li telepatičtí, můžete zprávy přijímat ale i posílat. Nesete zároveň zodpovědnost za to, co vysíláte k druhým. Umění telepatie vás nijak nepovyšuje nad druhé. Dovedete si představit, jak můžete tímto darem pomáhat ostatním?

Možná se v mysli s někým hádáte, diskutujete jakoby „naivo“. Druzí přijímají vše,co takto ve slovech vyšlete ze své mysli.Ne všichni jsou schopni přijmout přesně  taková slova. Spíše to vnímají jako určitý dojem nebo pocit. Jiní se s vámi zapojí do mentální debaty. Až se příště setkáte, můžete mít pocit, že začínáte verbální konverzaci přesně tam, kde jste ji v mysli přerušili.Být telepatický  s sebou nese zodpovědnost. Nemůžete předstírat, že nevíte, co se mezi vámi a druhými děje, protože kdesi uvnitř to víte a můžete se učit si to uvědomit. Stejně tak nesete i zodpovědnost za to, co vysíláte.

Je-li to zloba, vychází z vás ven ke všem lidem, které znáte. Začíná rezonovat  se všemi, kdo mají uvnitř zlobu a otevíráte se jejich vysílání. Vaše zloba vyzařuje ven, do celého světa, nejen k tomu, na koho se zlobíte. A stejně tak je tomu s láskou.Vysíláte je pro všechny lidi, kteří se na ně mohou napojit.

když na někoho myslím, znamená to, že myslí i oni na mě?

kdo na koho pomyslel první?

Když najednou na někoho spontánně pomyslíte, pak je dost pravděpodobné, že na vás také myslí. Pokud  jde však o někoho, s kým máte dlouhodobý vztah, často na něj myslíte a zabýváte se otázkami vašeho vztahu, pak na vás daný člověk myslet zrovna nemusí. Představte si, že když na někoho myslíte, je to jako byste nahrávali na magnetofonový pásek.Daný člověk si vaši zprávu poslechne, až jí bude otevřený.Lidé také nemusí slyšet vaše zprávy jasně, nicméně nějak je zachytí.

Pokud se s někým hádáte a v duchu mu říkáte, že se vám nelíbí, jak s vámi zachází. Jeli tento člověk dost telepatický, uslyší tuto zprávu a vaše debata bude pokračovat. Pokud ale nemá rozvinuty své telepatické schopnosti, přijme vaše myšlenky jen jako neurčité pocity odmítání nebo zloby a může být zmaten, nebo bude mít nepříjemný pocit.Vaši zprávu také nemusí zachytit v době, kdy mu ji posíláte, ale až později.Přehraje si ji , až na vás bude myslet a bude v nějakém klidném stavu mysli.Při myšlence na druhé vysíláte zprávu jako byste vytáčeli číslo, když chcete telefonovat. Když nasloucháte, nevysíláte.

Jak se naučit vyladit na mentální nahrávky druhých a přehrát si je, kdy se vám zachce?

Když myslíte na druhé, otevíráte se jejich myšlenkám a vzájemné mentální komunikaci.tu můžete také kdykoli zastavit tím, že na ně přestanete myslet nebo jim začnete mentálně posílat pozitivní láskyplné obrazy, protože když vysíláte, většinou nepřijímáte cizí myšlenky a pocity.Takže když nechcete slyšet nahrávku myšlenek, kterou vám někdo posílá, jednoduše na tu osobu nemyslete. Najděte si něco jiného, na co můžete myslet a co vám přinese radost. Budete-li lidem, kteří vám přijdou na mysl posílat povznášející myšlenky  a vize jejich vnitřní krásy a síly, budete daleko lépe zpracovávat vliv jejich telepatických zpráv.

Když například řídíte, namísto  přemýšlení o běžných záležitostech se můžete vědomě zamyslet třeba nad svou životní cestou nebo možnostmi, jak naplnit své vyšší poslání a v něčem přispět světu.Můžete myslet na vlastnosti, které v sobě chcete probouzet, jako bezpodmínečná láska, vnitřní mír, moudrost. Tyto myšlenky si budete muset vědomě vybírat a znovu a znovu trénovat svou mysl aby se věnovala jim a ne starým navyklým myšlenkovým vzorům. Zpočátku se na nové úrovni myšlení budete pohybovat jen pár vteřin, dokud si vaše mysl více nezvykne věnovat se vyšším ideálům. Jakmile ale najdete osvícenější náměty k přemýšlení, staré návyky samy odezní.

Stejnou techniku můžete použít, když nechcete přijímat zprávy od některých lidí. Prostě se na ně nebudete vylaďovat.

A  jak vyslechnout  jen tu část, kterou chcete slyšet?

když se nevědomě propadnete do myšlenek nějakého člověka,otevíráte se jakýmkoli jeho zprávám. Abyste slyšeli spíše vyšší telepatické vysílání, vědomě se rozhodněte, že až o něm budete přemýšlet, zůstanete ve svém středu. Tak se můžete vyladit na láskyplnější zprávy.Vyzařujete-li klid a nepřebíráte-li problémy druhých, můžete si sami volit, co z jejich zpráv přijmete.

Člověku, který vás vyčerpává, můžete na základě vědomého rozhodnutí vyslat vyšší myšlenky jako:

„Vidím v tobě milující bytost. Chci s tebou mluvit z hloubi své duše a chci ti naslouchat.“

A pokud máte z odezvy nepříjemné pocity, můžete se buď úplně odladit, nebo posílat léčivou energii a lásku. Prožívejte lásku a soucítění s lidmi. Představujte si, jak si sami dávají svůj život dohromady.Nepřehlížejte jejich vnitřní velikost a krásu jejich duše.Vysílání léčivých a láskyplných myšlenek zlepší kvalitu vašich telepatických zpráv.

Kdykoli chcete přestat na lidi myslet, soustřeďte se na to, na co je radost myslet. Můžete mít dokonce v zásobě zábavné představy nebo obrazy, na které přenesete svou pozornost, kdykoli vám přijde na mysl někdo, na koho myslet nechcete. Ale musíte si být jisti svým záměrem, jinak se vám budou vracet původní myšlenky.

Osvobodit se od myšlenek na někoho, s kým máte hluboký kontakt v srdci je někdy skutečně výzvou, protože s takovými lidmi je telepatické spojení nejsilnější. Kdykoliv budete na daného člověka myslet, otevíráte se všemu, co vysílá, ať jsou to myšlenky nebo pocity. Vyzařujete-li však lásku nebo myšlenku na ně, nebudete do sebe přebírat cizí energii.

Chcete-li v nějakém vztahu něco od druhého získat a telepaticky naléháte, budete od sebe daného člověka spíše odpuzovat. Sami víte, že když po vás někdo vyžaduje něco, co dát nechcete, máte pocit, že vás někam tlačí a vaší přirozenou reakcí je se odtáhnout. Vytvoříte-li si svůj vnitřní prostor tím, že se stáhnete a budete se soustředit na své poslání a vlastní život, nejspíš se v lidech probudí upřímné přání se s vámi kontaktovat.

Chcete-li aby se vaše vztahy rozvíjely, nezahlcujte druhé svou pozorností. Dost často děláte pravý opak. Neustále na dotyčného myslíte, obracíte na něj všechnu svou energii a výsledkem je vlastně opak toho, co jste chtěli. Druhý je bombardován vašimi zprávami a energií, která ho neustále obklopuje. Proč by pak měl vyhledávat vaši přítomnost, když už i tak jste neustále s nimi, kdykoliv se jejich mysl uvolní a otevře?

Přejete-li si něčí pozornost, pak přestaňte na daného člověka neustále myslet a věnujte se svému vlastnímu životu.

Mnozí si myslíte, že když něco chcete a představíte si, že vám to druhý  dává, tak to dostanete. Obvykle to však působí zcela opačně – vytváříte odpor.

Víte si rady s lidmi, kteří odčerpávají vaši energii?

Druzí se na vás mohou nalepit a brát vám energii do té míry, do jaké se cítíte zodpovědní za jejich štěstí. Obviňování a manipulaci mohou úspěšně používat jen proto, že jim to umožňujete svým přesvědčením, že jim něco dlužíte. Nebudete-li přebírat zodpovědnost za jejich vlastní život, nebudete se ve vztahu cítit tak nepříjemně. Můžete si říci. „Jen oni mohou najít svou vlastní sílu vytvořit si dobré pocity a pomoci si.“ Pak se nebudete cítit z komunikace s nimi tam unavení. Lidé vás mohou obírat o energii jen když jim to dovolíte, protože máte pocit, že si nezasloužíte, aby vás nechali být.

Autor: Sanaya Roman

Pževzato z: http://www.harman-art.cz

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Dan z IP 89.102.100.*** | 8.3.2019 16:37
Prosim o radu lidi slysi moje myslenky neustale nevim jak to zastavit
před rokem jsem bohužel něco takového udelal a ted nevim udelat to abych mel zase soukromi


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
  [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel jedenáct a deset