Ženy a muži – jak najít společnou řeč?

Napsal Eidheann (») v pondělí 11. 9. 2017 v kategorii O vztazích, přečteno: 1342×
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a online2017/img-20170910-194007.jpg

Nedávno se mne jeden muž zeptal: Poradíte, jak ženám porozumět? Na co se zaměřit? Skutečně to chci, protože v tom mám mezery. Jak porozumět ženám? … jedním dechem přidávám… A jak porozumět mužům?

Ženy a muži zpravidla fungují jakoby na jiné frekvenci, muži na logické, racionální, ženy naopak na emoční a citové. Každý z nich ale vyjadřuje pouze jeden pól, vzájemně se doplňují, ale jako kdyby oba hovořili odlišnými jazyky, mnohdy si nerozumí, a proto se často nemohou domluvit. Jak porozumět někomu, kdo hovoří jiným jazykem? Naučit se jeho řeč.

Na počátku byly lidské bytosti jednotné, androgynní. Při prvotním oddělení od svého dvojčete, rozdělením jedné bytosti do dvou fyzických schránek, jsme všichni znali a používali společnou řeč. Vnitřně jsme uměli být muži i ženami, dokázali jsme vyjádřit obojí. Postupným procházením cesty poznání jsme se však od sebe začali odlišovat. Mohli jsme se stávat ženami a muži. Vlivem postupně naučených vzorců, dělících lidské bytosti podle pohlaví, se každému z nich začaly přiřazovat odlišné a specifické vlastnosti a postoje. Muži se stávali tvrdými vůdci, dobyvateli, zaopatřovateli rodin, kdy odvaha a logický úsudek byl předností, avšak projev citu a slitování byl vnímán jako slabina. Ženy se přeměnily v citlivé, něžné, podléhající pečovatelky s mateřskou náručí, u nichž se vůdčí schopnost a projev tvrdosti neslučoval s představou o ženství. Jak už je výše uvedeno, byly to ale pouze naučené vzorce, které se však v současné době znovu přetvářejí. Naše pravá přirozenost a síla je totiž v obojím, v ženství i mužství uvnitř nás.

Vzájemné přiblížení mužů a žen předpokládá osvojení si i opačných rolí, kdy žena dokáže i to, co by bylo typickou mužskou úlohou, například že sebe i své blízké zajistí po finanční a hmotné stránce a projeví vůdčí a organizační schopnosti. Muž zvládne i činnosti dříve zažité jako vesměs ženské, například pečovat o děti a domácnost, věnovat se profesím v sociální sféře. Oba tyto role pak přijímají jako rovnocenné a umí v případě potřeby zdatně disponovat každou z nich. V dnešní době již můžeme pozorovat situace běžného života, kdy si partneři své role vyměňují, muži nastupují na mateřskou, pečují o děti, věnují se domácím pracím, zatímco ženy třeba pracují ve vůdčích i technických funkcích s vysokým postavením. Na místě není jakékoli opovrhování činnostmi nespecifickými k danému pohlaví. Není to totiž nic jiného, než osvojování si i jiné možnosti, jiného vyjádření osobnosti. V partnerském páru může nadále jeden zastávat roli typicky ženskou, či typicky mužskou, mohou být i provázané, záleží na tom, co dané dvojici vyhovuje. Podstatou však je, že v době dočasné či trvalé nepřítomnost jednoho z partnerů, je druhý schopen postarat se o sebe i o svoji rodinu komplexně a to tak, že je schopen plně zastávat i roli, kterou by jinak vykonával jeho partner.

Jak se tedy mohou přiblížit muži ženám a ženy mužům? Jak pochopí odlišné vyzařování, vyjadřování, myšlenkové pochody? Tak, že se naučí nahlížet i z odvrácené strany. Opustí svoji, pro dané pohlaví specifickou zónu, a naučí se dívat a myslet i opačně. Muži se ponoří do ženských energií a začnou v sobě odkrývat a využívat svoji ženskou součást, ženy naopak zaktivují mužské energie, aby tak podpořily svého vnitřního muže. Znovu objeví a projeví to, co bylo dříve jejich společnou přirozeností, ale zažitými představami o dělení mužství a ženství, potlačeno. Zvládnou se poté pohybovat v celé škále frekvencí a ladit právě na ten kmitočet, ve kterém se vede dialog, více mužský, více ženský, či třeba někde uprostřed. Pro skutečný způsob, jak uvnitř sebe objevit i svoji ženu či naopak muže, naučit se společnou řeč, však neexistuje jednotný postup, slovník, či učebnice. Každý musí nalézt právě tu svoji vlastní metodu, šitou mu přímo na míru.

Člověk může vyslechnout mnoho rad, přečíst spoustu zaručených návodů, jsou to však jen pouhá slova, která plynou kolem nás, mohou na nás ulpět, ale i bez jakéhokoli vlivu jen tak proplouvat. Skutečný a mnohem větší otisk na nás samotných, však přináší opravdový, živý prožitek. Můžeme i chtít se změnit a chtít porozumět, pokud ale není učiněn skutečný krok, není opravdu započato s konáním, nezačneme se sami učit ženskou, či mužskou řeč, nic se nezmění a dále budou vyvstávat naléhavé otázky: Jak porozumět ženám? A jak porozumět mužům?

Napsala dne 11.9.2017 Ivana „Geri“ Kutnarová

Obrázek: Pavlína Kutnarová

Zdroj: https://dvojplameny.wordpress.com/2017/09/11/zeny-a-muzi-jak-najit-spolecnou-rec/

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

Zobrazit: standardní | od aktivních | poslední příspěvky | všechno
Článek ještě nebyl okomentován.


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
  [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel šest a pět