Sexualita

Napsal Eidheann (») v neděli 13. 4. 2014 v kategorii Tantra a duchovní rozměr sexuality, přečteno: 1394×
Zaujalo mě : eetgo.cz = eet zdarma a onlinespokojene-manzelstvi-rady.jpg

Ste schopný sa otvorene rozprávať o sexe s vaším partnerom?

Článok je rozdelený na šesť časti:

 • Životná sila
 • Otvorenosť
 • Sexuálna identita
 • Masturbácia – hriech alebo dar?
 • Sexualita a srdce
 • Cvičenie a záver
Životná sila

Sexualita predstavuje jeden zo základných zdrojov potešenia. Naplnenie čistej túžby a splnenie erotických želaní má svoje pevné miesto v posvätnom manželskom zväzku.Rozsah tohto článku je však väčší. Ponúka možnosť, ako sa skutočne naučiť milovať. Každý z nás to niekde vo vnútri pozná, ale niekedy sa človek potrebuje rozpamätať.

Sexuálny život mnohých z nás nie je nijako uspokojivý. Samotný sex sa často scvrkne iba na uspokojujúce cvičenie, hľadanie útechy, alebo spôsob, ako sa pred spaním trochu unaviť. Každý vie o sexe svoje, niektorí sa dokonca vyhlasujú za znalcov, naša sexuálna osveta býva často iba ilúziou. Prijatie sexuality sa netýka zvýšenia frekvencie pohlavných stykov, zahŕňa komplexný a ničím nezaťažený pohľad na sexualitu a jej vzťah k osobnému a duchovnému rastu. Bez ohľadu na počet orgazmov, naplnenia túžob, či splnenia ďalších imtímných želaní, z hľadiska sexuality ešte stále nie sme celiství. Tento pocit nespokojnosti pramení z toho, že iba málo z nás pristupuje k sexu ako k duchovnej záležitosti.

Niektorí sa sexu boja. Sexualita v nich tíško drieme a boja sa spojenia so stratou intimity, čo je v sexe bežnou záležitosťou. Až plne prijmete svoju sexualitu a stotožníme sa so svojím človečenstvom, získate pocit celistvosti.

Ste pripravený budovať svoj partnerský vzťah?
Buďte úprimnejší, pozornejší, vnímavejší. Možno sa vám to nepodarí pri každom milovaní – niekedy ste unavení alebo máte iné starosti – ale časom, až získate sebadôveru, začne sa zlepšovať aj kvalita vášho sexuálneho života.

Zamyslite sa a úprimne si odpovedzte na tieto otázky:

 • Mávate niekedy obavy, že nie ste dostatočne sexuálne príťažlivý?
 • Máte sexuálne predstavy ohľadne niekoho rovnakého pohlavia? Sú vám príjemné?
 • Máte nejaké osobné intímne predstavy, túžby, alebo trápenia, s ktorými sa nezverite ani svojmu partnerovi ?
 • Myslíte si, že v sexuálnej oblasti ste skôr zdržanliví, puritánski alebo naopak roztopašní, uvoľnení? Prevažuje jeden z uvedených extrémov? Viete prečo?
 • Myslíte, že by vám viac vyhovovalo, keby sa po sexuálnej stránke zmenil váš partner?
 • Máte na mysli zmeny skôr fyzickej, citovej alebo duchovnej povahy?
 • Myslíte, že by vás partner uvítal, keby ste boli po sexuálnej stránke iní?
 • Nudí vás niekedy sex? Čo môžete urobiť pre to , aby bol príťažlivejší?
 • Považujete sa za heterosexuála, homosexuála alebo bisexuála? (Súdite tak na základe skúseností, alebo predstáv a pocitov?)
 • Hanbite sa za sex, trápi vás, máte pocity viny? V akej oblasti?
 • Čo sa vám pri sexe páči najviac? Prečo?
 • Masturbujete? Pokiaľ áno, prečo? Alebo prečo nie?
 • Počas trvania vašeho zväzku s partnerom, mali ste intímne skúsenosti aj s niekým druhým? Čo vám to dalo? Opakovali by ste to?
 • Máte nejaké zábrany, ktoré vám nedovoľujú vyjadriť svoju sexuálnu orientáciu, svoje pocity, túžby, predstavy?

Tieto otázky si prejdite osamote. Pretože však sex je bežne záležitosťou dvoch ľudí, možno by ste  niektoré veci mali prediskutovať s vaším partnerom.

Otvorenosť

Hlavnou prekážkou k plnému rozvinutiu intímneho života sú stigmy studu (často ukryté) vzťahujúce sa k sexualite, ktoré mnohým ľuďom sťažujú úprimné, otvorené a úplne vyjadrenie.

Ak sa opýtate človeka na peniaze, náboženstvo alebo zdravie, dokáže o takých veciach bežne diskutovať. Ale ak sa spýtate na sexualitu, napríklad: masturbáciu, sexuálne správanie, alebo predstavy považuje to za absurdné. Je to preto, že náš sexuálny život, a dokonca aj naše fantázie, brzdí pachuť niečoho zakázaného, nedovoleného, o čom sa nikomu nechce otvorene hovoriť, niekedy dokonca ani pred partnerom.

Sexualita je viac ako iné oblasti ľudského záujmu prenasledovaná moralizujúcim strašiakom  a mnohí z nás sa domnievajú, že majú právo zasahovať do intímneho života druhých. Čo nás však núti k takému pohľadu na sex? Odpoveď nájdeme v spôsobe, akým sa začíname zaujímať o druhé pohlavie počas dospievania. Ako malé deti sa dotýkame celého tela vrátane genitálií a máme z toho prirodzené potešenie. Nepoznáme stud, pocit viny, alebo rozpaky až do doby, keď sa o nich dozvieme od rodičov a ďalších ľudí z nášho okolia. Ako rastieme, začínajú sa nám do sexuálnej identity plieť ďalšie tabu vrátane náboženských a sme poučení o spoločensky prijateľných a neprijateľných formách sexuálneho správania.

Sexualita a dospievanie

Keď nás zasiahne puberta, zmení sa detská, nevinná sexualita na rozpačité a rozporuplné problémy spojené s dospievaním. Na ceste do dospelosti, plnej rozbúrených hormónov, nás možu ohroziť dve veci.

 • Existuje istý spoločenský tlak, ktorý prostredníctvom rodičov, tradícií a prípadne náboženskej orientácie mladého človeka kontroluje, odrádza, obmedzuje a potláča práve v oblasti jeho prebúdzajucej sa sexuality.
 • Energetický pretlak a sexuálna túžba, ktoré sa rozvíjajú ako jarné kvety a niekedy sa dokážu rozzúriť ako lesný požiar. Mladý človek sa stáva obeťou vojny tela s rozumom, túžby s morálkou a zmyselnosťou, a s výčitkami svedomia a studom.

Niektorí mladí ľudia majú šťastie, a získajú podporu aj radu, ale veľká časť pozná iba pravidlá hry a telo odmieta poslušnosť. A tak začneme na to, čo nám má prinášať potešenie, pozerať so zmiešanými pocitmi.

Náboženstvo a sexualita

Niektorí z nás prežívajú vo vzťahu k sexualite pocity viny a studu. Tie sa rodia  z rozporuplných postojov k duchovným hodnotám a k ľudskej sexualite – vyrastajú z religióznych dogiem, ktoré hlásajú nadradenosť ducha nad telom, hrozia trestom za rozkoš a idealizujú bežnú realitu.

Religiózne dogmy vo svojej podstate nie sú zlé, sú iba odtrhnuté od života. Zmyslom náboženstva je prebúdzať najvyššie ľudské ideály, učiť nás pokore, otvárať našu dušu a odhaľovať v nás to najušľachtilejšie a najlepšie. Náboženstvo apeluje na našu ľudskosť.

Z duchovného a religiózneho pohľadu je do istej miery vhodné zdržať sa pohlavného života a v období pred manželstvom zamerať všetku svoju energiu iným tvorivým smerom. Väčšina z nás sa tak nespráva. Dokonca aj mnohí duchovní, ktorí zasvätili svoj život cirkvi, majú problémy s dodržiavaním sľubu čistoty.

sv. Augustín: ” Dovoľte mi žiť v cudnosti a v odriekaní, ale nemusí to byť dnes.”

Nech už vyznávame akúkoľvek vieru, mali by sme si uvedomiť, že je pochabé dávať sexualitu do spojitosti s mravnosťou a nemravnosťou. To je ľudský výmysel. Neexistuje totiž záväzný návod, ako sa po sexuálnej stránke správať. Každá kultúra, každé historické obdobie majú vlastné predstavy o tom, čo je z hľadiska sexuality normálne a prijateľné a čo je hodné zavrhnutia. Bertrand Russell prezieravo povedal, že hriech je zemepisnou záležitosťou.

Aj keby sme prekonali zákazy vyplývajúce z náboženských dogiem, aj keby sme nebrali ohľady na všeobecne vžité predstavy o tom, čo je hanba a hriech, stále sú tu naše predsudky a postoje.

Sexuálna identita

V čínskej kozmológii je zdrojom všetkých vecí tao, zákon vesmíru. Z tao povstáva jedna vec, teda bytie. Z neho sa polarizujú dve sily, jing a jang, dve protikladné, a predsa navzájom sa prelínajúce stránky bytia. Jin je v staročínskej filozofii označovaný ako svetový princíp ženský, pasívny, a jang je svetový princíp mužský, aktívny. Toto chápanie života je odvodené zo starostlivého pozorovania okolitého sveta a vesmíru. Bez ohľadu na to, akého sme pohlavia, je naša pravá mozgová hemisféra častejšie spojovaná so ženskými vlastnosťami – patrí tu cit, uzavretosť, schopnosť prijímať, pasivita, pokoj a emocionálne intuitívne vlastnosti.

Rovnováha

Muži aj ženy pochopiteľne využívajú obe mozgové hemisféry. A predsa ľavá hemisféra má sklon k mužským schopnostiam a pravá k ženským. Toto tvrdenie je všeobecne prijímané. Jing a jang sú dva protipóly vo vzájomnej rovnováhe. Ich vyváženosť nie je záležitosťou statickej rovnováhy, je to rovnováha dynamická, harmonická. Môžete byť niekedy dominantní, aktívny, inokedy pasívny a podriadiť sa. Môžete uvažovať logicky a jasne, ale v prípade potreby sa spoľahnete skôr na intuíciu.

V každom z nás existuje polarita jing-jang. Keď dospejeme k rovnováhe medzi týmito dvomi princípmi, stávate sa celistvou osobou, aj keď po anatomickej stránke ostávate  mužom, alebo ženou. Svojimi duševnými schopnosťami a povahovými črtami sa však môžete blížiť k opačnému pohlaviu. V extrémnom prípade dochádza k takzvanej transexuálite, teda stavu, kedy pohlavné ústrojenstvo sa vyvíjalo jedným smerom, zatiaľ čo mozgové centrá riadia sexuálne pochody naopak. Takto postihnutí ľudia prejavujú želanie byť iného pohlavia.

Elaine Boolerová: ” Som jednoducho muž uväznený v ženskom tele.”

Mužská a ženská úloha

Kedysi dávno, keď muži uplatňovali svoje svaly a silu v boji, alebo na love, ženy sa venovali domácnosti a výchove detí, bola rozdielnosť medzi mužskou a ženskou úlohou nevyhnutná a prirodzená. Dnes, keď sa niekto snaží správať buď iba čisto mužsky, alebo čisto žensky, si privolá iba problémy a pocit neistoty. Na otázku, čo muža robí mužom a ženu ženou, je možné nájsť odpoveď iba tak, že nazrieme pod vlastnú spodnú bielizeň.

Sexuálna orientácia

Je úplne bežné, že heterosexuáli prežívajú pri sebauspokojovaní sexuálne predstavy, kde v hlavnej úlohe vystupuje osoba rovnakého pohlavia. Homosexuáli zasa snívajú o styku s partnermi opačného pohlavia. Sú to však iba predstavy. Naše fantazijné predstavy z nás neurobia homosexuálov, alebo bisexuálov, rovnako tak sa z homosexuálov nestanú heterosexuáli.Naše predstavy svedčia iba o našej sexualite. Dnes je oveľa potrebnejšie zaoberať  sa dôležitejšími vecami, ako je pitvanie sexuálnej potreby, nie je tak dôležité ako fakt, či sa majú radi, sú si blízky a či sú ochotní poskytovať si podporu a pomoc. Každá podoba sexuálneho vyjadrenia môže mať svoje čaro, môže byť nedotknuteľná – alebo sa môže zvrhnúť do náhodného a citovo prázdneho správania.

Woody Allen: “Bisexualita pre vás znamená dvojnásobnú pravdepodobnosť, že vás niekto pozve na večeru.”

Masturbácia, hriech alebo dar?

Sebauspokojovanie je pomerne bežné a prirodzené, a to dokonca aj v manželstve. Prečo sa teda mnohí z nás cítia trápne a rozpačito, keď na to príde reč?

Myslíte si vari, že vás za to Boh zavrhne alebo inak potrestá? Ak masturbujete a máte pri tom partnera alebo žijete s manželom, ste ochotní s nimi o tom hovoriť alebo je to niečo, čo si radšej nechávate pre seba? Mnohé náboženstvá zakazujú túto aktivitu miliónom veriacim na celom svete – a pritom je to činnosť jednoduchá, príjemná, pohotová a hlavne bezpečná. Myslím, že preto neuškodí o tom ešte chvíľu premýšľať

Jeden starý vtip:Viete, prečo sa psi lížu? Pretože to majú dovolené. ( A vy vari nie? ) Vlastné dotyky sú predsa príjemné. Neznamená to, že sa budeme zaujímať iba o toto, ale je dobré si uvedomiť, z akého dôvodu sa tak pohoršujeme nad niečím, čo je úplne nevinné a navyše nám to robí dobre. Ak masturbácia s homosexualitou boli po istý čas v podozrení, že sú iba plytvaním sexuálnej energie potrebnej k zachovaniu ľudského rodu, potom v dnešnom svete postihnutom AIDS, vo svete nechcených tehotenstiev, umelých potratov, škandálov a nezvládnuteľnej populačnej explózie je možné na sebauspokojovanie pozerať ako na neškodnú a schodnú cestu k uvoľňovaniu nahromadeného sexuálneho napätia. A v manželstve, keď jeden z partnerov ma častejšiu potrebu sexuálneho vybitia, je to tiež účelné. Aj pre slobodných je masturbácia oveľa vhodnejšia, ako vyhľadávať známosti na jeden večer a riskovať tak rad problémov a nebezpečenstiev. Masturbácia pochopiteľne nedokáže nahradiť milujúce, dôverné spojenie s partnerom, ale za istých okolností je viac ako vhodná.

Niektoré pravdy sú trvalé a nadčasové. Iné majú kratšiu životnosť, sú poplatné krátkodobým spoločenským trendom a nijako sa nepodpíšu na chode dejín. Každý by mal mať príležitosť prežiť svoj život bez zbytočného idealizovania, bez pocitov studu, nezaťažený najrôznejšími dogmami. Nebojte sa teda pýtať: Prečo práve sebauspokojovanie? A tiež sa nebojte odpovedať: A prečo nie?

Sexualita a srdce

Ako dosahovať súlad telesných potrieb s duchovnými potrebami? Jednou z možností je tzv.  tantrické cvičenie.

Mnohí z nás si bojové umenie kung fu spájajú s umením bojovať, tento šport je však zameraný skôr na rozvíjanie pohybových schopností a je veľmi všestranný. Podobne si veľa ľudí myslí, že tantra je niečo ako modlitba vzťahujúca sa k životu, sexualite, k prijímaniu potravy, alebo k telesnému cvičeniu. Tantra nás skutočne vedie k umiernenému životu, nie je však zameraná zriekajúco ani konzumne.

Pri najbližšom sexuálnom styku alebo masturbácii sa nezameriavajte výhradne na svoje pohlavné orgány, ale rovnakú pozornosť venujte aj svojmu srdcu a tiež celému telu. Tento jednoduchý úkon zvládne každý, ale najskôr svoju pozornosť musíte rozdeliť. Vedomie blokuje podvedomie, nedokážete sa teda sústrediť na svoje genitálie, srdce aj celé telo zároveň. Aby ste dokázali takto cielene zamerať svoju pozornosť, je potrebné, aby ste spočiatku nemysleli na nič. Ovládnutie a prijatie vlastnej sexuality okrem iného znamená schopnosť uvoľniť svoju myseľ a poddať sa svojím zmyslom. Na to aby ste ju dokázali začleniť do každodenného života, potrebujete zapojiť vôľu.

Sex, láska a vôľa

Sú chvíle, kedy nemáte chuť milovať sa – ste buť unavený, alebo máte iné dôvody, prečo netúžite po zblížení. Predtým, kým sa pustite do siahodlhých diskusií, ktoré niekedy partnerské problémy iba vyhrotia, skúste sa aspoň trochu prinútiť – vedome sa prinútiť k milovaniu a to aj vtedy, keď na to nie ste úplne naladený.

Intímny styk má veľa podôb a zahŕňa veľa stavov: od snahy napríklad dodať partnerovi odvahu, utešiť ho alebo jednoducho iba mať pohlavný styk.  Intímny styk je tiež ideálny pre vyznanie vzájomnej lásky, povzbudenie citov, alebo ako prejav vzájomnej náklonnosti. Občas bývame podráždený alebo znepokojený – takže po nijakom styku netúžime Namiesto odmietnutia by ste mali vyburcovať svoju vôľu a s pochopením ho prijať – spomente si na dôvody, prečo ste sa kedysi dali dokopy. Tento milujúci postoj nemusí bezpodmienečne vyvrcholiť pohlavným stykom, ale v každom prípade pôsobí ako balzam na emocionálne trhliny a ponúka tak potrebné ubezpečenie o láske a vzájomnej náklonnosti.

Keď je dôvod, pokojne sa povaďte. Vždy však dajte veci do poriadku, navzájom sa aspoň dotknite, objímte sa alebo sa zblížte inou formou, aj keby ste na to mali vynaložiť svoju vôľu. Časom, ako sami uvidíte, sa tak medzi vami začne vytvárať nové, oveľa pevnejšie puto. Spriaznené duše sa nehľadajú, ale musia si navzájom vychádzať v ústrety. A toto je podľa mňa to najlepšie a častokrát to najťažšie cvičenie na upevnenie vzťahu. Vychádzať si v ústrety a navzájom sa rešpektovať.

Cvičenie a záver

Nasledujúce cvičenie vás zavedie do nočného mesta. Vyhraďte si aspoň jeden deň, a možno aj viac – to záleží na vašich možnostiach – a zostanete iba sami sebou.

Sólo tantra:

 • Zájdite si do kina, na nákupy alebo výstavu – a možno aj niekam inam
 • Doprajte si, rovnako ako by ste dopriali svojmu najlepšiemu priateľovi, či partnerovi, dobrý obed alebo večeru v peknom prostredí.
 • Splňte si svoje tajné želanie.
 • Večer zakončíte intímnou chvíľkou, kedy sa sami po sexuálnej stránke uspokojíte.
 • Ak máte partnera, môžete mu navrhnúť, aby aj on absolvoval túto sólovú schôdzku.
 • Nasledujúci týždeň pozvite svojho partnera a rozmaznávajte ho ako minule seba.

Tantra pre dvoch
Ak máte deti, počkajte radšej kým pôjdu spať, alebo ich na noc pošlite hoci k starej mame.

 • Spoločne sa osprchujte a potom si asi pätnásť minút cvičte jogu alebo strečing. Dbajte na správne dýchanie.
 • Venujte približne desať minút tichej meditácii. Puste si pri tom obľúbenú hudbu – najlepšie pri sviečke.
 • Objímajte sa a dotýkajte sa približne ďalších desať minút, kým dôjde k styku. Láskajte sa navzájom na všetkých častiach tela…
 • Pri milovaní si dlho a uprene pozerajte do očí. Rozmýšľajte o svojej láske k partnerovi.
 • Dobrovoľne sa vzdajte všetkých aktivít, ktorými by ste si chceli zvýšiť sebavedomie, a iba sa pokorne pozerajte partnerovi do očí. Prijímajte všetko, čo prichádza, a lásku opätujte.
 • Pozorujte partnerove oči a rozmýšľajte, aké sú neobyčajné a záhadné.
 • V tej chvíli sa vám možno aj váš partner bude javiť záhadný a neskutočný a vy k nemu pocítite hlbokú lásku, lásku vzťahujúcu sa k jeho osobe, ale navyše ešte inú lásku – nadpozemskú lásku, ktorá nám v bežnom dennom živote uniká.
 • Všímajte si, či z tejto chvíle nevzíde niečo nové, nezvyčajné pre váš vzťah, a spoločne sa o tom pozhovárajte.

Prajem veľa šťastia, a dúfam že nájdete odhodlanie pre toto cvičenie. Ak ste ho ešte nenašli, zamyslite sa a povedzte si: Prečo to neskúsiť?  Veď život je o skúšaní nových vecí a spôsobov. Je príliš krátky, tak si ho užívajme.

Záver
Možno vás trocha zaskočili niektoré odstavce dotýkajúce sa vášho presvedčenia. Pokiaľ áno, a napriek tomu ste sa rozhodli dočítať tento článok, potom vám blahoželám a ďakujem za dôveru, ktorú mi prejavujete. Pevne verím, že každý z vás nájde vlastnú cestu aj presvedčenie a rozhodne sa pre takú sexualitu, ktorá mu vyhovuje. Zamyslite sa nad spôsobom svojho života a naučte sa z neho brať to dobré.

Autor: Dušan Mišjak, bloger a autor
www.dusanmisjak.eu

Převzato z: http://www.evolucia-vedomia.me

Hodnocení:     nejlepší   1 2 3 4 5   odpad

Komentáře

filipshanti z IP 193.164.219.*** | 27.8.2019 10:01
Super, díky za článek. Dočetl jsem se dost zajímavých věcí, co se týká tantry. Dost se o ní zajímám poslední dobou. A zajímal by mě názor na tyhle salony masaz-praha.com/masaze/ kde taky praktikují tantru a tantra masáže. Jestli to má opravdu s tím něco společného a má to také takový ten duchovní rozměr. Díky za vaše názory :)


Nový komentář

Téma:
Jméno:
Notif. e-mail *:
Komentář:
  [b] [obr]
Odpovězte prosím číslicemi: Součet čísel dvě a jedna